Kredyty i pożyczki samochodowe

Pożyczka hipoteczna zabezpieczona hipoteką przeznaczona na dowolny cel.

Atuty tego produktu to:

 • decyzja i umowa kredytowa w trakcie jednego spotkania z doradcą,
 • kwota pożyczki od 20 000 do 500 000 zł,
 • okres kredytowania od 2 do 25 lat,
 • dowolny cel pożyczki, także konsolidacja innych zobowiązań,
 • kredytowane wszystkie opłaty i prowizje,
 • formalności związane z wpisem hipoteki do KW dokonywane przez bank,
 • 0 złotych za wcześniejszą spłatę,
 • brak ubezpieczenia pomostowego.

ZALETY:

 1. wyciąg z konta za ostatnie 3 m-ce + kopia umowy o pracę = zaświadczenie o zarobkach;
 2. brak wymogu przedstawiana zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu dla dział. gosp.
 3. brak wymogu przedstawiania dokumentów spłacanych kredytów np. umowy jeśli widzimy je w BIK/systemie, wówczas akceptujemy oświadczenie Klienta
 4. akceptujemy internetowy odpis KW (wydruk ze strony www Ministerstwa Sprawiedliwości )
 5. brak wymogu dochodu współmałżonka (dla wspólnoty majątkowej)
 6. akceptujemy szeroki zakres polis nieruchomości
 7. akceptujemy dochody rolników
 8. Wystarczy 6 miesięczny staż pracy dla umowa o pracę i pokrewne.
Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki bank akceptuje dwa rodzaje nieruchomości :* 1) mieszkanie 2) dom jednorodzinny (* możliwe jest Zabezpieczenie na więcej niż 1 nieruchomości).
Nieruchomość będąca zabezpieczeniem Pożyczki musi spełniać poniższe warunki:
 1. posiada urządzoną księgę wieczystą
 2. posiada uregulowany stan prawny
 3. nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz roszczeń osób trzecich, z wyłączeniem służebności przechodu, przejazdu i przesyłu
 4. dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów za wyjątkiem hipoteki spłacanej wnioskowaną pożyczką
 5. nie jest wpisana na listę zabytków
 6. jest przeznaczona wyłącznie do celów mieszkaniowych lub pod wynajem
 7. stanowi (współ)własność Wnioskodawców.
Dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty pożyczki:
 1. Internetowy wydruk KW lub papierowy odpis Księgi wieczystej (nie starszy niż 3 m-ce )
 2. Podstawa nabycia praw do nieruchomości, jeden z dokumentów:
  • Akt notarialny (umowa kupna lub darowizny)
  • Przydział lokalu ze spółdzielni mieszkaniowej
  • Postanowienie sądu o nabyciu spadku
dodatkowo w przypadku, gdy zabezpieczeniem jest dom jednorodzinny na etapie wyceny:
 • pozwolenie na użytkowanie (prawomocne)
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • dokumentację techniczną i inwentaryzacyjną.
Wniosek o pożyczkę może złożyć osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiada obywatelstwo polskie oraz stałe zameldowanie, uzyskuje dochód w Polsce
 3. jest osobą, która ukończyła 18 lat i jednocześnie nie ukończyła 65 lat (max wiek dotyczy tylko 1 osoby)
Dodatkowo max czterech kredytobiorców w tym:
 1. wszyscy współwłaściciele nieruchomości (będą występowali na umowie jako Pożyczkobiorcy)
 2. jeśli Pożyczkobiorcy są w związkach małżeńskich do Umowy muszą przystąpić obydwoje współmałżonkowie (wyjątkiem jest sytuacja gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową )
 3. do umowy mogą przystąpić dodatkowe osoby, które podniosą zdolność kredytową

Zapytanie o kredyt

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy a doradcy finansowo Kredyt1 znajdą dostosowany do Twoich potrzeb kredyt.
Oddzwonimy i przedstawimy wybraną ofertę w możliwie najkrótszym czasie.
Oczekiwana kwota kredytu:
Rodzaj kredytu:
Miesięczny dochód netto PLN:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Telefon:
Preferowane godziny kontaktu:
Uwagi:

Opinie klientów

 • Serdecznie polecam firmę Kredy 1. Szybko i rzetelnie bez zbędnych formalności.

  Monika Szczygieł
 • Szybko, sprawnie i na temat. Polecam.

  Aneta Sakowicz
 • Dziękuję bardzo firmie Kredyt 1 za udzieloną pożyczkę. Uratowali mi życie małym kosztem..
  Szczerze polecam!

  Tytus Woźniak

X

POŻYCZKI DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ORAZ: